Υπηρεσίες φορολογικών κατοίκων εξωτερικού

Το λογιστικό μας γραφείο μπορεί να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες κατοίκων εξωτερικού:

  • Διεκπεραίωση της αρχικής διαδικασίας στο σχετικό μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ (κατοίκων εξωτερικού), ώστε να εγγραφείτε ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.
  • Όλες τις φορολογικές σας υποχρεώσεις σε συνεργασία με τον φορολογικό εκπρόσωπό σας για την πάσης φύσεως διεκπεραίωση των εργασιών σας, έκδοση πιστοποιητικών, λήψη ενημερότητας κ.λ.π.

Εάν το επιθυμείτε μπορούμε να σας συστήσουμε συνεργαζόμενους δικηγόρους, τους οποίους μπορείτε να ορίσετε ως αντίκλητους και πληρεξουσίους σας.

κατοίκων εξωτερικού

Με τη δημοσίευση του ν. 3943/2011, η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει ένα πιο ΑΥΣΤΗΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ που διέπει τη συνήθη διαμονή (λιγότερες από 183 ημέρες) και τη φορολογική κατοικία, ως τόπο φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματός σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του ΚΦΕ και την ΠΟΛ.1142/2012, τέθηκαν περιορισμοί στη διαδικασία αλλαγής κατοικίας από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Ειδικότερα, δεν γίνεται δεκτή η αίτηση αλλαγή κατοικίας όταν η χώρα προορισμού ανήκει στα μη συνεργάσιμα κράτη, ενώ εφαρμόζονται προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σας συμφέροντα στην Ελλάδα, όταν η χώρα εγκατάστασης έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Ανεξάρτητα με το αν η αλλαγή φορολογικής κατοικίας έχει δηλωθεί πριν ή μετά τη δημοσίευση του ν. 3943, όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν και φορολογούνται στην αλλοδαπή, καλούνται να τεκμηριώνουν τη ιδιότητα αυτή σε ετήσια βάση, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζει η ΠΟΛ.1145/2012.

Πλέον, η απόδειξη της φορολογικής κατοικίας βαρύνει το φυσικό πρόσωπο και σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των φορολογικών αρχών γύρω από τα θέματα αυτά, δημιουργούν την ανάγκη απασχόλησης ενός εξειδικευμένου φοροτεχνικού για την εκπροσώπησή σας ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε.

contact4

 

 

Παρακάτω θα βρείτε τη σχετική νομοθεσία