Υπηρεσίες φορολογικών κατοίκων εξωτερικού

Το λογιστικό μας γραφείο μπορεί να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες κατοίκων εξωτερικού:
  • Διεκπεραίωση της αρχικής διαδικασίας στο σχετικό μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ (κατοίκων εξωτερικού), ώστε να εγγραφείτε ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.
  • Όλες τις φορολογικές σας υποχρεώσεις σε συνεργασία με τον φορολογικό εκπρόσωπό σας για την πάσης φύσεως διεκπεραίωση των εργασιών σας, έκδοση πιστοποιητικών, λήψη ενημερότητας κ.λ.π.
Εάν το επιθυμείτε μπορούμε να σας συστήσουμε συνεργαζόμενους δικηγόρους, τους οποίους μπορείτε να ορίσετε ως αντίκλητους και πληρεξουσίους σας. κατοίκων εξωτερικού Με τη δημοσίευση του ν. 3943/2011, η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει ένα πιο ΑΥΣΤΗΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ που διέπει τη συνήθη διαμονή (λιγότερες από 183 ημέρες) και τη φορολογική κατοικία, ως τόπο φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματός σας. Σύμφωνα με το άρθρο 76 του ΚΦΕ και την ΠΟΛ.1142/2012, τέθηκαν περιορισμοί στη διαδικασία αλλαγής κατοικίας από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Ειδικότερα, δεν γίνεται δεκτή η αίτηση αλλαγή κατοικίας όταν η χώρα προορισμού ανήκει στα μη συνεργάσιμα κράτη, ενώ εφαρμόζονται προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σας συμφέροντα στην Ελλάδα, όταν η χώρα εγκατάστασης έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ανεξάρτητα με το αν η αλλαγή φορολογικής κατοικίας έχει δηλωθεί πριν ή μετά τη δημοσίευση του ν. 3943, όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν και φορολογούνται στην αλλοδαπή, καλούνται να τεκμηριώνουν τη ιδιότητα αυτή σε ετήσια βάση, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζει η ΠΟΛ.1145/2012.

Πλέον, η απόδειξη της φορολογικής κατοικίας βαρύνει το φυσικό πρόσωπο και σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των φορολογικών αρχών γύρω από τα θέματα αυτά, δημιουργούν την ανάγκη απασχόλησης ενός εξειδικευμένου φοροτεχνικού για την εκπροσώπησή σας ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε.

contact4     Παρακάτω θα βρείτε τη σχετική νομοθεσία

Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

Ε.2064/2023 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (A’ 167) (ΚΦΕ), περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα
Read More

Ε.2074/2022 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος» 12 Σεπτέμβριος 202

Ε.2074/2022 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια
Read More

Κύρος αλλοδαπών εγγράφων και μετάφραση: Εγχειρίδιο απαντήσεων από την ΑΑΔΕ

Κύρος αλλοδαπών εγγράφων και μετάφραση: Εγχειρίδιο απαντήσεων από την ΑΑΔΕ  
Read More

φαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα Τηλέφωνο:+30 210 3375 864 E-Mail:dos@aade.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’-
Read More

Έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019 Αρ.Πρωτ: Ε 2204/24-12-2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑTA: Α’, B΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Read More

Διανεμόμενα μερίσματα και καταβαλλόμενους τόκους ή δικαιώματα προς νομικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελβετίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: Ε.2196 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Read More

Τεκμήριο οχημάτων σε βουλγάρικη εταιρία φορολογικού κάτοικου Ελλάδος – Κάλυψη τεκμηρίων με την λήψη δανείου κεφάλαιου κίνησης

ΔΕΔ 2004/2019 Τεκμήριο οχημάτων σε βουλγάρικη εταιρία φορολογικού κάτοικου Ελλάδος – Κάλυψη τεκμηρίων με την λήψη δανείου κεφάλαιου κίνησης Θεσσαλονίκη, 30/09/2019 Αριθμ. Αποφ.: 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Read More

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση «apostille» στις Αιτήσεις Εφαρμογής των ΣΑΔΦ

1055834 ΕΞ 2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση «apostille» στις Αιτήσεις Εφαρμογής των ΣΑΔΦ Αθήνα, 12 Απριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΣ Α 1055834 ΕΞ2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Read More

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο – φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής

Ε.2018/2019 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο – φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: Ε.2018/28-1-2019
Read More

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο Κουβέιτ

Ε.2017/2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο Κουβέιτ Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: Ε.2017/25-1-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄
Read More

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας ΠΟΛ.1201/2017 Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Read More

Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση σφραγίδα της Χάγης.

Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017 Περί του τρόπου προσκόμισης στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των εγγράφων, τα οποία αφορούν στη φορολογική κατοικία ή στη διαμονή φυσικών
Read More

Φορολογική κατοικία – Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και υποβολή ξεχωριστής δήλωσης με την σύζυγο

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 3950/2017 Φορολογική κατοικία – Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και υποβολή ξεχωριστής δήλωσης με την σύζυγο. Αριθμός απόφασης: 3950 Καλλιθέα, 17/07/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΑΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Read More

Δαπάνη απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Πληροφ. : Σ.Πίνη Τηλέφωνο : 210 3375315 Fax : 210
Read More

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας – Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2972/2017 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας – Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής Καλλιθέα, 17-5-2017 Αριθμός απόφασης: 2972 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 Ταχ. Δ/νση :Αριστογείτονος 19
Read More

Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής προσφεύγοντος για αλλαγή φορολογικής κατοικίας για το έτος 2015

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 1170/2017 Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής προσφεύγοντος για αλλαγή φορολογικής κατοικίας για το έτος 2015 Θεσσαλονίκη, 22-05-2017 Αριθμός απόφασης: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ
Read More

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού και με στοιχεία που δηλώνονται μέσω των εντύπων που συνυποβάλλονται

ΣτΕ 160/2017 Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού και με στοιχεία που δηλώνονται μέσω των εντύπων που συνυποβάλλονται Περίληψη Επειδή, ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων κατά το θεσπισθέν
Read More

Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα

ΣτΕ 1215/2017 Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη
Read More

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Εγχειρίδιο οδηγιών για την εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Τι είναι η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού; Η Διαδικασία Αμοιβαίου
Read More

Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής κατοίκων εξωτερικού

ΠΟΛ.1157/2016 Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού Αθήνα, 26/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Read More

Διευκρινίσεις πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1130889 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
Read More

Πρoστατευμένο: Σύζυγοι με χωριστή κατοικία

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
Read More

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
Read More

ΘΕΜΑ: Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016/2.3.2016 Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος Αθήνα, 02 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
Read More

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε ενδεικτικά αιτήσεις απο άλλα κράτη σχετικά με την φορολογική κατοικία. Ελλάδα Ηνωμένο βασίλειο Αμερική Αυστραλία Γερμανία
Read More

Δικαιολογητικά κατοίκων εξωτερικού

Δικαιολογητικά κατοίκων εξωτερικού. Ενώ φαινομενικά η μεταφορά της φορολογικής σας κατοικίας είναι μια εύκολη διαδικασία, συνήθως καταντάει Γολγοθάς, καθώς οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν ή δεν συμβουλεύονται τον φοροτεχνικό τους,
Read More

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Read More

ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ:
Read More

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1146973 ΕΞ 2015/11.11.2015 Περί αιτήματων από έγγαμες φορολογούμενες για αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας

   Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1146973 ΕΞ 2015/11.11.2015 Περί αιτήματων από έγγαμες φορολογούμενες για αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015Αρ. Πρ.: ΔΕΑΦΑ 1146973 ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Read More

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ          Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Read More