Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 1/13.1.2014 Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 1/13.1.2014Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα [...]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16/11.4.2013 Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16/11.4.2013 Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος Αθήνα, 11/4/2013 Αρ. [...]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 19/10.4.2013 Οδηγίες χορήγησης Ε.Α.Μ. στους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 19/10.4.2013Οδηγίες χορήγησης Ε.Α.Μ. στους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)Αθήνα, 10-4-2013Αρ.πρωτ.: [...]

εφαρμογή υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης (11) πιστοποιητικών-βεβαιώσεων εκδίδουν τα ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012 ΙΔΡΥΜΑ ΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: Ε99/13 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ: 73 ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   [...]