Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως – ONLINE

Με την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αποστολή των παραστατικών, την καθημερινή τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία, αλλά και την πρόσφατη ψηφιοποίηση των περισσότερων φορέων του κράτους, η ανάγκη για τη φυσική σας παρουσία είναι ελάχιστη. Έτσι, μπορούμε να σας παρέχουμε Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως – ONLINE.

Με αυτόν τον τρόπο, τηρούμε ήδη βιβλία επιχειρήσεων στην Αθήνα, την Κρήτη και άλλες πόλεις, για λογαριασμό πελατών μας που έχουν μετεγκατασταθεί σε αυτές τις περιοχές.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεως – ONLINE

Ενδεικτικά τα θέματα που μπορούμε να ασχοληθούμε είναι:

  • εργατικά
  • ασφαλιστικά
  • φορολογικά
  • λογιστικά
  • κάτοικων εξωτερικού

 

Επιπρόσθετα, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις, μπορείτε να μας στείλετε email με οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, σχετικά με φορολογικές, εργατικές ή άλλες απορίες, και εμείς θα σας δώσουμε μια προσφορά για το κόστος της εργασίας μας. Εάν αποδεχτείτε την προσφορά μας, τότε θα λάβετε ρητή ημερομηνία σχετικής απάντησης στο θέμα σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσα από την φόρμα επικοινωνίας μας.