Δωρεάν παροχές λογιστικού γραφείου

Ορισμένες από τις δωρεάν παροχές μας, που συμπεριλαμβάνονται στην συμφωνηθείσα μηνιαία αμοιβή μας.

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες είτε με άρθρα μας , είτε κατ’ ιδίαν, ώστε να μπορέσετε να αναπτύξετε τη επιχείρηση σας. Για παράδειγμα σας δείχνουμε τρόπους να βρείτε νέους πελάτες / προμηθευτές. Η σας προτείνουμε τρόπους, ώστε οικονομικά να προβληθείτε.
  • Ενημέρωση για την εικόνα των κερδών / ζημιών της επιχείρησης σας (μηνιαία/τριμηνιαία/εξαμηνιαία)
  • Ενημέρωση για το ποσό του φπα σας , σε κάθε μας μηνιαία ενημέρωση ώστε να γνωρίζεται το ύψος του.
  • Ενημέρωση για τις αλλαγές σε νομοθεσία ώστε να μην βρεθείτε προ εκπλήξεων.
  • Ενημέρωση σχετικά με λάθη σας που εντοπίζουμε πχ στην έκδοση παραστατικών, ώστε να τα προλάβουμε, πριν τα πρόστιμα του τακτικού ελέγχου.
  • Ενημέρωση για υποχρεώσεις σας πριν την καταληκτική τους ημερομηνία (πχ συμβάσεις, φπα)
  • Ενημέρωση για την διατήρηση των ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων σας, και ενεργειών σας ώστε να μην απολέσετε τις παλιές.
  • Συνεχής ενημέρωση  καθώς ενημερώνουμε τα βιβλία σας ανά δεκαπενθήμερο/μήνα.
  • Μέσα από εξειδικευμένους συνεργάτες μας, σας προτείνουμε λύσεις σε θέματα που μπορεί να προκύψουν, για παράδειγμα νομικά, ασφαλιστικά κτλ.
  • Δωρεάν σας βρίσκουμε λύσεις σε οποιοδήποτε θέμα λογιστικό/φορολογικό/εργατικό σας απασχολήσει , ακόμα και για πελάτες σας (πχ δικηγόροι)

Όλα οι παραπάνω υπηρεσίες μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

Οι τιμές μας διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος των παραστατικών σας, ή τις ανάγκες μισθοδοσίας σας.

Μόνοι μας θα σας ενημερώσουμε εάν η αμοιβή που μας καταβάλετε είναι υψηλή και θα προβούμε επίσης μόνοι μας στην μείωση της.

Στην μηνιαία μας αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις σας, ακόμα και η φορολογική σας δήλωση, και δεν υπάρχουν επιπλέον κρυφές χρεώσεις.

Μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία επικοινωνίας πελατών μας , ώστε να τους ρωτήσετε την άποψη τους , για την υφιστάμενη συνεργασία με το γραφείο μας.

Θα ήταν τιμή μας, να συνεργαστούμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας , για να σας δώσουμε μια προσφορά για την επιχείρηση σας.

Δωρεάν παροχές λογιστικού γραφείου