Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν οικειοθελώς να ενσωματώσουν κοινωνικούς και φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους στις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, πέρα από κάθε νομική υποχρέωση. Καλύπτει ποικίλους τομείς δραστηριότητας:

  • τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (ιδίως τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, τη νεολαία, την τοπική ανάπτυξη)
  • τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • την κοινοποίηση στοιχείων σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη
  • τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν δίκαιες εργασιακές πρακτικές και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα όταν τα προϊόντα προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001) «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία». (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Το λογιστικό μας γραφείο και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούμε αφορούν:
• Τον άνθρωπο
• Το περιβάλλον
• Την κοινωνία

Δράσεις για τον άνθρωπο

Οι αξίες μας αποτελούν τη βάση και τη δέσμευση μας να συνεισφέρουμε στις κοινότητες που βρίσκονται γύρω μας.

Έτσι μία από τις δράσεις μας, είναι η δωρεάν παροχή των υπηρεσιών μας σε συνανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη, επιβαρυνόμενοι εμείς οι ίδιοι με το ΦΠΑ αυτοπαράδοσης που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες.

Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε πως μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης, μη διστάσετε να μας το ζητήσετε. Μπορείτε παραδείγματος χάριν να μας βοηθήσετε στις παρακάτω δράσεις.

Συσσίτια

http://www.imth.gr/default.aspx?page=226

http://infosnetwork-dorean.blogspot.gr/2013/10/blog-post_1364.html

http://okathess.blogspot.gr/p/blog-page_25.html

Δράσεις για το περιβάλλον

Διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας υπεύθυνα, στοχεύοντας στην εξάλειψη των αρνητικών δραστηριοτήτων μας, αλλάζοντας προς το καλύτερο, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό μας αποτύπωμα στον πλανήτη.

Τα παραπάνω τα επιτυγχάνουμε ελαχιστοποιώντας τη χρήση χαρτιού και εκτυπώσεων για την ενημέρωση των πελατών μας, εκτός φυσικά από τις απαραίτητες εκτυπώσεις που προορίζονται για το λογιστικό και φορολογικό αρχείο κάθε επιχείρησης, κάνοντας χρήση νέων πράσινων τεχνολογιών, όπως λειτουργία standby των μηχανημάτων, εκτυπώσεις σε μορφή pdf, κτλ.).

Δράσεις για την κοινωνία

Σε ό,τι αφορά την κοινωνία, μία από τις δράσεις μας είναι η τακτική εθελοντική αιμοδοσία.

Εάν θέλετε να βοηθήσετε και εσείς σε αυτό το δύσκολο έργο, μπορείτε να ενημερωθείτε πώς θα δώσετε αίμα εδώ.

Επιπρόσθετα, ειδικά για τους ανέργους/ανασφάλιστους πολίτες: η παροχή νοσηλείας στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/53 γίνεται δωρεάν σε ανασφάλιστους εθελοντές αιμοδότες, που δίνουν αίμα συστηματικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, χωρίς αμοιβή. Σχετική νομοθεσία