Πηγή

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στρ. Mπραντούνα 3 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 26)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – Β’ ( Β’ – Γ’ ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.a-thessalonikis@aade.gr
Αυτοκίνητα 2313331839
Βεβαίωση 2313331852
Γραμματεία 2313331831
Γραφείο Εκπρόθεσμων Διακοπών 2313331823, 2313331824
Διαχείριση – Ταμείο 2313331845
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313331826
Εισόδημα 2313331829, 2313331833, 2313331834, 2313331832
Εκδότες 2313331842
Επιστροφές-Διαγραφές 2313331851
Εσοδα Προϊστάμενος 2313331844
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313331838, 2313331850
Κεφάλαιο 2313331836, 2313331837
Λογιστικό 2313331843
Μητρώο 2313331821, 2313331822
Προϊστάμενος 2313331825
Πρωτόκολλο 2313331827
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313331828
Φ.Μ.Α.Π. 2313331832
Φ.Π.Α. 2313331840, 2313331841

Κορυφή

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καραολή Δημητρίου 13-15 & Επτανήσου Εύοσμος Θεσ/νίκη (τ.κ. 562 24)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.ampelokipon@aade.gr
Αυτοκίνητα 2313333841, 2313333842, 2313333844
Γραμματεία 2313333851
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313333861, 2313333862, 2313333863, 2313333865, 2313333855, 2313333856, 2313333858, 2313333859
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313333860
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313333833
Εισόδημα 2313333846
Εισόδημα – ΕΕΤΑ 2313333849
Εισόδημα – Εκκαθαρίσεις 2313333837, 2313333848
Εισόδημα – ΕΝΦΙΑ 2313333838
Εισόδημα-Βεβαίωση 2313333847
Εκδότες 2313333823
Ελεγχος 2313333876, 2313333877, 2313333878, 2313333879, 2313333880, 2313333883, 2313333884, 2313333885, 2313333886, 2313333887, 2313333834, 2313333835, 2313333830, 2313333890, 2313333891, 2313333892, 2313333894, 2313333895, 2313333896, 2313333897
Ελεγχος – Επόπτης Α1 2313333882
Ελεγχος – Επόπτης Α2 2313333898
Ελεγχος – Επόπτης Α3 2313333889
Ενημερότητες 2313333823
Επιστροφές 2313333824, 2313333825
Εσοδα 2313333821
Εσοδα Προϊστάμενος 2313333820
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313333828, 2313333829
Κεφάλαιο 2313333850, 2313333840
Λογιστικό 2313333822
Μητρώο 2313333831, 2313333832
Προϊστάμενος 2313333899
Πρωτόκολλο 2313333853
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313333839
Ταμείο 2313333826
Τεχνική Διαχείριση 2313333888
Υποδιευθυντής 2313333881
Φ.Π.Α. 2313333841, 2313333842, 2313333844

Κορυφή

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Β’ – Γ’ )

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β’ ( Β’ – Γ’ ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βασ. Ηρακλείου 38 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 23)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ( Δ’, Θ’, Ι’ και ΣΤ’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και της ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.d-thessalonikis@aade.gr
Αυτοκίνητα 2313332058
Βεβαίωση 2313332084
Γραμματεία 2313332030, 2313332048
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313332063, 2313332067
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313332066
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313332081
Εισόδημα 2313332077, 2313332040, 2313332060, 2313332091, 2313332051
Ελεγκτές 2313333529, 2313333530
Ελεγχος 2313332056, 2313333536, 2313332043, 2313333505, 2313333508, 2313333521, 2313333524, 2313333533, 2313333534
Ελέγχου-Α1 Τμήμα(Προϊστάμενος) 2313332526
Ελέγχου-Α2 Τμήμα(Προϊστάμενος) 2313332526
Ενημερότητες 2313332083
ΕΝΦΙΑ 2313332041, 2313332044, 2313332046
Επιστροφές-Διαγραφές 2313332034, 2313332033
Εσοδα Προϊστάμενος 2313332036
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313333528, 2313333535
Κεφάλαιο 2313333506, 2313333507
Λογιστικό 2313332089
Μητρώο 2313332054, 2313332059, 2313332039
Προϊστάμενος 2313332024
Πρωτόκολλο 2313332080
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313333527
Ταμείο 2313332057
Τεχνική Διαχείριση 2313332052
Υπερεισπράξεις 2313332026, 2313332032
Υποδιευθυντής 2313332025
Φ.Π.Α. 2313333531, 2313333532

Κορυφή

Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Κρυστάλλη 4 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 02)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ε’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.e-thessalonikis@aade.gr
Αυτοκίνητα 2313331986
Βεβαίωση 2313331924
Γραμματεία 2313331916
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313331957, 2313331958, 2313331961, 2313331963, 2313331964, 2313331965, 2313331966, 2313331967, 2313331984
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313331968
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Συναλλαγή) 2313331950
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313331915
Εισόδημα 2313331977, 2313331976, 2313331980
Εισόδημα – ΕΝΦΙΑ 2313331979
Εισόδημα – Παρακρατούμενοι 2313331978
Εκδότες 2313331923, 2313331925
Εκπρόθεσμες Διακοπές 2313331956
Ελεγκτές 2313331945, 2313331946, 2313331947, 2313331948
Ελεγχος 2313331937, 2313331938, 2313331939, 2313331940, 2313331941, 2313331942, 2313331943, 2313331936
Ελέγχου-Α1 Τμήμα(Προϊστάμενος) 2313331912
Ελέγχου-Α2 Τμήμα(Προϊστάμενος) 2313331913
Ελέγχου-Α3 Εποπτεία (Προϊστάμενος) 2313331914
Ενδικα Μέσα 2313331959, 2313331960
Ενδικοφανείς Προσφυγές 2313331935
Επιστροφές 2313331919
Εσοδα Προϊστάμενος 2313331921
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313331929
Κεφάλαιο 2313331988, 2313331989, 2313331990
Λογιστικό 2313331922
Μητρώο 2313331918
Προϊστάμενος 2313331910
Πρωτόκολλο 2313331981
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313331975
Ταμείο 2313331926
Τεχνική Διαχείριση 2313331933
Υποδιευθυντής 2313331911
Φ.Π.Α. 2313331983
Φορολογικές Ενημερότητες 2313331923, 2313331925

Κορυφή

Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. Πλαστήρα 57 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 555 35)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.z-thessalonikis@aade.gr
Βεβαίωση 2313332422
Γραμματεία 2313332456
Γραφείο Ενημέρωσης Φορολογουμένων 2313332427
Διαχείριση 2313332430
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313332421, 2313332423, 2313332424, 2313332425, 2313332426, 2313332428, 2313332429, 2313332431, 2313332432, 2313332433, 2313332468, 2313332476
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313332478
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές) 2313332474, 2313332475
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313332459
Διπλότυπα 2313332480
Εισόδημα 2313332461, 2313332462, 2313332498, 2313332464, 2313332499
Ελεγχος 2313332435, 2313332436, 2313332438, 2313332439, 2313332442, 2313332448, 2313332450, 2313332451, 2313332481, 2313332482, 2313332483, 2313332492, 2313332493, 2313332494, 2313332495, 2313332496
Ελεγχος Κεφαλαίου 2313332453
Ελεγχος-1η Εποπτεία (Προϊστάμενος) 2313332446
Ελεγχος-2η Εποπτεία (Προϊστάμενος) 2313332449
Ελεγχος-3η Εποπτεία (Προϊστάμενος) 2313332447
Ενημερότητες 2313332480
ΕΝΦΙΑ 2313332452
Επιστροφές-Διαγραφές 2313332467
Εσοδα 2313332473
Εσοδα Προϊστάμενος 2313332469
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313332470
Κεφάλαιο 2313332454, 2313332497
Λογιστικό 2313332477
Μητρώο 2313332470, 2313332458
Προϊστάμενος 2313332460
Πρωτόκολλο 2313332457
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 2313332463, 2313332499
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313332466
Ταμείο 2313332430
Τεχνική Διαχείριση 2313332444, 2313332445
Υποδιευθυντής 2313332441
Φ.Π.Α. 2313332465
ΦΜΑΠ-ΕΤΑΚ-ΦΑΠ 2313332465

Κορυφή

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ

Η’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λεωφόρος Βασ. ‘Ολγας 188 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 08)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.i-thessalonikis@aade.gr
Αυτοκίνητα 2313333353
Βεβαίωση 2313333342
Γραμματεία 2313333352
Διαχείριση 2313333347
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313333349
Εισόδημα 2313333337, 2313333338, 2313333339, 2313333332
Εκδότες 2313333345
Επιστροφές-Διαγραφές 2313333346
Εσοδα Προϊστάμενος 2313333348
Κεφάλαιο 2313333325, 2313333326, 2313333356
Λογιστικό 2313333343
Μητρώο 2313333334, 2313333351
Προϊστάμενος 2313333303
Πρωτόκολλο 2313333335
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313333331
Ταμείο 2313333347
Φ.Π.Α. 2313333354

Κορυφή

Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β. Γεωργίου 10 Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκη (τ.κ. 570 08)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.ionias-thessalonikis@aade.gr
Αυτοκίνητα 2313334053
Γραμματεία 2313334041
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2313334040
Εισόδημα 2313334028, 2313334042, 2313334043, 2313334036
Ενημερότητες 2313334059
Εξοδα 2313334057
Εσοδα 2313334038
Εσοδα – Επιστροφές 2313334050
Εσοδα – Λογιστικό 2313334058
Εσοδα Προϊστάμενος 2313334056
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313334032
Κεφάλαιο – Γονικές Παροχές – Δωρεές 2313334031
Κεφάλαιο – Κληρονομιές 2313334024
Κεφάλαιο – Μεταβιβάσεις 2313334029
Μητρώο 2313334035, 2313334048
Προϊστάμενος 2313334025
Πρωτόκολλο 2313334046, 2313334052
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313334026
Ταμείο 2313334044
Φ.Π.Α. 2313334033, 2313334034

Κορυφή

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Εθν. Αντίστασης 110 Φοίνικας Θεσ/νίκης (τ.κ. 551 34)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.kalamarias@aade.gr
Αυτοκίνητα 2313333668
Αυτοψίες 2313333656
Βεβαίωση 2313333631
Γραμματεία 2313333639
Διαχείριση – Ταμείο 2313333633
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313333657
ΕΕΤΑ – ΕΤΗΔΕ 2313333645
Εισόδημα – Εκκαθάριση Φ.Π. 2313333649, 2313333661, 2313333662, 2313333665, 2313333679, 2313333664
Εισόδημα Ν.Π. 2313333678
Εκδότες 2313333626
Εκπρόθεσμες Διακοπές 2313333652, 2313333653
Έμμεσοι Φόροι – Χαρτόσημο 2313333666, 2313333667
Ενημερότητες 2313333628
ΕΝΦΙΑ 2313333674, 2313333680
Επιμελητής 2313333673
Επιστροφές-Διαγραφές 2313333643
Εσοδα Προϊστάμενος 2313333629
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313333642, 2313333644, 2313333648
Κάτοικοι εξωτερικού 2313333667
Κεφάλαιο 2313333635
Κεφάλαιο – ΦΜΑ 2313333637
Κληρονομιές – Γονικές Παροχές – Δωρεές 2313333635
Λογιστικό 2313333630
Μητρώο 2313333658, 2313333659
Προϊστάμενος 2313333675
Πρωτόκολλο 2313333647
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313333663
Τεχνικός Διαχειριστής 2313333641
Φ.Π.Α. 2313333666, 2313333667
Φόροι Ακινήτων Ν.Π. 2313333680
Φόροι Ακινήτων Φ.Π. 2313333680, 2313333674

Κορυφή

ΛΑΓΚΑΔΑ

Λουτρών 14 και Λαγκαδά 5 Λαγκάδα (τ.κ. 572 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΛΑΓΚΑΔΑ – ΣΟΧΟΥ – ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ )

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.lagkada@aade.gr
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2394331161
Εισόδημα 2394331124, 2394331125, 2394331126, 2394331127, 2394331141, 2394331142
Επιστροφές 2394331135, 2394331136
Εσοδα 2394331137, 2394331138
Εσοδα Προϊστάμενος 2394331134
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2394331130
Κεφάλαιο 2394331129
Λογιστικό 2394331145
Μητρώο 2394331146, 2394331147, 2394331169
Προϊστάμενος 2394331139
Πρωτόκολλο 2394331150
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2394331128
Ταμείο 2394331149
Φ.Π.Α. – Αυτοκίνητα 2394331131, 2394331132, 2394331133, 2394331144

Κορυφή

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΟΧΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΟΧΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ

ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακαντζά 8-10 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 39)

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.st-thessalonikis@aade.gr
Αυτοψίες 2313332269
Γραμματεία 2313332266, 2313332264
Διαχείριση 2313332249
Εισόδημα 2313332245, 2313332246, 2313332247, 2313332252, 2313332253, 2313332254
Εισόδημα – Εκκαθαρίσεις 2313332242
Εισόδημα – ΕΤΗΔΕ 2313332261
Εσοδα 2313332239, 2313332240, 2313332248
Εσοδα – Βεβαίωση 2313332262
Εσοδα – Επιστροφές 2313332238
Εσοδα Προϊστάμενος 2313332241
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313332226, 2313332227, 2313332228
Κεφάλαιο 2313332233, 2313332234, 2313332236, 2313332237
Μητρώο 2313332225, 2313332269
Μητρώο Προϊστάμενος 2313332224
Προϊστάμενος 2313332270
Πρωτόκολλο 2313332257, 2313332250
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313332255
Τεχνική Διαχείριση 2313332265
Φ.Π.Α. 2313332229, 2313332230, 2313332231

Κορυφή

ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 35 Σφαγεία Θεσ/νίκη (τ.κ. 540 12)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.fae-thessalonikis@aade.gr
Αυτοκίνητα 2313332658, 2313332659
Γραμματεία 2313332622
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313332662, 2313332663, 2313332664, 2313332665, 2313332667, 2313332668, 2313332670, 2313332671, 2313332672, 2313332675, 2313332678, 2313332655
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313332660
Εισόδημα 2313332636, 2313332641, 2313332644
Ελεγκτές 2313332631, 2313332632, 2313332633, 2313332634, 2313332635, 2313332683, 2313332684, 2313332685, 2313332626
Ελεγχος Προϊστάμενος 2313332708, 2313332706, 2313332707
Επιστροφές 2313332720, 2313332722
Εσοδα 2313332714, 2313332716
Εσοδα Προϊστάμενος 2313332724
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313332649, 2313332652, 2313332653
Λογιστικό 2313332712
Μητρώο 2313332709
Παρακρατούμενοι φόροι 2313332639, 2313332640
Προϊστάμενος 2313332620, 2313332645
Προϊστάμενος (Μητρώου – Γραμματείας) 2313332710
Πρωτόκολλο 2313332623, 2313332624
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313332731
Ταμείο 2313332711
Τεχνική Διαχείριση 2313332737, 2313332738
Υποδιευθυντής 2313332621
Φ.Π.Α. 2313332725, 2313332727, 2313332728, 2313332729