Λογιστικά Φοροτεχνικά

Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου

Με την πολυετή εμπειρία μας αναλαμβάνουμε να σας καλύψουμε σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα, προσφέροντάς σας οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου, με στόχο την εξυγίανσή της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων σάς κοινοποιούμε δύο άρθρα που μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ.

Κατά την επιλογή της νομικής μορφής που θα έχει η επιχείρησή σας είναι απαραίτητη η συνεργασία σας τόσο με έναν νομικό όσο και με έναν φοροτεχνικό σύμβουλο.

Το γραφείο μας, αφού καταγράψει τις ανάγκες σας, θέτοντας ως στόχο τον σωστό φορολογικό σχεδιασμό σας, θα σας προτείνει την κατάλληλη νομική μορφή με γνώμονα τα ισχύοντα προγράμματα επιχορηγήσεων, αλλά και τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νομούς.

Ανάλογα με την νομική μορφή που θα επιλέξετε, αλλά και τον κύκλο εργασιών σας, η επιχείρηση θα τηρεί βιβλία είτε απλογραφικά (Β’ κατηγορίας) είτε διπλογραφικά (Γ’ κατηγορίας).

Ο ρόλος μας εστιάζεται στη διασφάλιση της πλήρους λογιστικής και φοροτεχνικής κάλυψης της επιχείρησης, αφήνοντας τον επιχειρηματία να ασχολείται μόνο με το αντικείμενο της εργασίας του.

 

Ενδεικτικά κάποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι :

 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
 • Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες σας και με στόχο τον σωστό φορολογικό σχεδιασμό σας
 • Τήρηση βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών (όλων των πρωην κατηγοριών α, β, και γ Μηχανογραφικά & Χειρόγραφα) είτε στον χώρο σας, είτε στον χώρο μας όλων των τύπων επιχειρήσεων.
  • Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κοινωνίες, Συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, IKE, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Spin-Offs (Εταιρίες Τεχνοβλαστών)
 • Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού για την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων καθώς και την εμπορική σας διαχείριση.
 • Προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμοί, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, ισοζύγιο, καρτέλα πελατών-προμηθευτών
 • INTRASTAT/VIES ενδοκοινοτικά
 • Συγκεντρωτικών καταστάσεων ( πελατών – προμηθευτών )
 • Εποπτεία – Τήρηση λογιστηρίων υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων (πχ Κύπρος, Βουλγαρία κτλ)
 • Ολοκληρωμένες προτάσεις μείωσης κόστους παραγωγής – διάθεσης
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών.
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Εργασίες τέλους χρήσης
 • Κλείσιμο και Σύνταξη Ισολογισμού
 • Λογιστικά Φοροτεχνικά
Λογιστικά Φοροτεχνικά