Εργατικά – Ασφαλιστικά

Τα εργατικά ασφαλιστικά κόστη μπορεί να αποτελέσουν κύριο φορέα κόστους μιας επιχείρησης, ειδικά όταν αυτή είναι επιχείρηση εντάσεως εργασίας.

Ο ρόλος ενός ορθά ενημερωμένου και έμπειρου λογιστή, είναι πολύ σημαντικός και μπορεί να σας βοηθήσει ως εξής:

 1. i) Nα υπολογίσετε το σωστό κόστος της μισθοδοσίας σας, όπως για παράδειγμα όταν οι εργαζόμενοι πληρώνονται 14 μισθούς, αλλά εργάζονται 11 μήνες.
 2. ii) Nνα ενημερώσει τους εργαζόμενους και τους εργοδότες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και να συνδράμει στη δίκαιη επίλυση των διαφορών όταν αυτές παρουσιάζονται

iii) Να σας ενημερώσει για την έγκαιρη αξιοποίηση προγραμμάτων επιχορήγησης θέσεων εργασίας, όπως για παράδειγμα μέσω ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ κ.λπ.

Ενδεικτικά κάποιες από τις υπηρεσίες μας:

 • Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας , Εργατικά Ασφαλιστικά θέματα
 • Έκδοση Μισθοδοτικών καταστάσεων και αποδείξεων πληρωμής για τους εργαζόμενους,
 • Παρακολούθηση προκαταβολών εργαζόμενων,
 • Ανάλυση μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους,
 • Αποστολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και πληρωμή Ι.Κ.Α.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας,
 • Αντιμετώπιση ελέγχων, ΙΚΑ, ΣΕΠΕ , Ασφαλιστικά κτλ,
 • Ενημέρωση προσλήψεων, απολύσεων και γενικά αλλαγών που αφορούν την μισθοδοσία το προσωπικό και την εξέλιξη της επιχείρησης.
 • Συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων για ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Δ. και Επιθεώρηση Εργασίας. (μέσω συστήματος ΕΡΓΑΝΗ)
 • Προγράμματα STAGE,
 • Φ.Μ.Υ. ( προσωρινών και οριστικών)
 • Αίτησεις υπαγωγής ρυθμίσεων λόγω ύπαρξης οφειλών

Μπορείτε να δείτε αποφάσεις του ΙΚΑ εδώ.

Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη

Οδηγος του ασφαλισμενου – ΙΚΑ

contact4