Φορολογικά θέματα επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Η συνεχής ενημέρωση καθώς και η πολυετής εμπειρία μας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον μάς επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των ιδιωτών για την άμεση διευθέτηση των φορολογικών θεμάτων τους.

Το λογιστικό μας γραφείο , αναλαμβανει ενδεικτικά τις παρακάτω εργασίες :


Φορολογικά θέματα Επιχειρήσεων

 • Ατομικός-Εταιρικός Φορολογικός σχεδιασμός με στόχο την αποφυγή ποινικών ευθυνών λόγω φοροδιαφυγής
 • Φορολογίας εισοδήματος ( επαγγελματιών – εταιριών ).
 • Υπολογισμός Φ.Π.Α. ( Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ) περιοδικών δηλώσεων
 • Φόρου αμοιβών τρίτων και ελευθέρων επαγγελματιών.
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ιδιωτών – εταιριών
 • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια και υπευθυνότητα πριν αποσταλεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Φορολογικά πλεονεκτήματα από τη χρήση συμμετοχικών εταιριών εγκατεστημένες σε άλλες χώρες
 • Επιμέλεια ελέγχου προς επιστροφή Φ.Π.Α.
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι με βαρύτητα στις παραβάσεις
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.(Μέσα από επιλεγμένους συνεργάτες μας)
 • Αίτησεις υπαγωγής ρυθμίσεων λόγω ύπαρξης οφειλών

Φορολογικά θέματα Ιδιωτών

 • Ατομικός Φορολογικός σχεδιασμός με στόχο την αποφυγή ποινικών ευθυνών λόγω φοροδιαφυγής
 • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια και υπευθυνότητα πριν αποσταλεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.(Μέσα από επιλεγμένους συνεργάτες μας)
 • Αίτησεις υπαγωγής ρυθμίσεων λόγω ύπαρξης οφειλών
 • Φορολογία εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων
 • Φορολογία δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών
 • Πρόβλεψη για τεκμήρια διαβίωσης και κάλυψη τεκμηρίων (αναλώσεις κεφαλαίου)
 • Εκτυπωσεις οφειλών και ρυθμίσεων, Α21 κτλ
contact4