Επιβολή έκτακτης εισφοράς επί αλλοδαπών εταιρειών και απαλλαγή σχολικών επιτροπών και σχολικών εφορειών από τον φόρο εισοδήματος

ΠΟΛ.1148/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α’ 47/04.04.2017) Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 ΠΟΛ 1148/25-09-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ [...]

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1140965 ΕΞ 2017 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017 [...]

«Μπλοκάκια» και συναλλαγές με ιδιώτες

ΠΟΛ.1109/2017 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (χαρακτηρισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες) Αθήνα , 20 Ιουλίου 2017 Αριθ. Πρωτ.:ΠΟΛ: [...]