Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017 Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από οντότητες – εκμεταλλευτές καταστημάτων, που [...]

Εννοια υποκατατήματος

ΠΟΛ.1156/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν. 4484/2017 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017 ΠΟΛ.1156/3.10.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ [...]

Την απαλλαγή, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για φυσικά πρόσωπα

ΠΟΛ.1057/2016 Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου Αθήνα,  6/5/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ [...]