Ο Δρ. Χρήστος Χατζηχρήστος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως Λογιστής, Φοροτεχνικός Α’ τάξεως και στην Ευρωπαϊκή ένωση ως Πιστοποιημένος Λογιστής (Certified Accounting Technician) και Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης (Certified Fraud Examiner 2024). Επιπρόσθετα, έχει ενταχθεί στο Ενιαίο  Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, είναι Αξιολογητής του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ), Ελεγκτής και Αξιολογητής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που υλοποιούσε ο ΕΟΜΜΕΧ  και τέλος Εμπειρογνώμονας/Μελετητής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ).

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1994 – 1996Ιδιωτικό Επαγγελματικό Λύκειο «Σχολές Παστέρ» Βαθμός : 20/20
1996 – 1997Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Λαγκαδά  «Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου», Επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης
1996 – 2001Α.Τ.Ε.Ι.Θ. / Σ.Δ.Ο. / ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  Βαθμός πτυχίου : 8,6 ( Άριστα )
2004 Ιαν.ACCA Accounting Technician
2005 Απρ.CFE Certified Fraud Examiner (USA Div.) έως το 2024
2007 Φεβ.RABQSA: ISO 9001:2000 IATCA QMS Associate Auditor
2007 ΝοεμΘεματικός Σύμβουλος Εομμεχ
2007 Δεκ.Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Αξιολογητών ΕΜΑ του Υπουργείου Εργασίας, Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου
2010 Ιουν.Αξιολογητής ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού  Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ
2010 Ιουλ.Ελεγκτής & Αξιολογητής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που υλοποιεί ο ΕΟΜΜΕΧ
2011 Δεκ.Εμπειρογνώμονας/Μελετητής  της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ (Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση), με την υπ.αρ.213/11-1-2012 Απόφαση
2013 Δεκ.Διδάκτορας του πανεπιστημίου Ουαλίας, Ηνωμένου βασιλείου, University of wales trinity saint david (Lampeter) με θέμα «Η χρήση των συστημάτων ERP σε ΜΜΕ στην Ελλάδα»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Δρ. Χατζηχρήστος Χρήστος υπήρξε εργαστηριακός συνεργάτης του τμήματος Λογιστικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το 2002 μέχρι και το 2011, και έχει διδάξει τα παρακάτω μαθήματα:

  • Εφαρμογές Γενικής Λογιστικής με Η/Υ (Τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγ. , πρόγραμμα Κεφάλαιο 4)
  • Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Η/Υ (πρόγραμμα fidelio)
  • Εφαρμογές  Λογιστικής με Η/Υ (Τήρηση βιβλίων Β’ κατηγ. πρόγραμμα Εσοδα-Εξοδα computer logic)
  • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (πρόγραμμα ERP SAP R/3)
  • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης με Η/Υ  , (πρόγραμμα  ERP Microsoft Navision)
  • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  / Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής παρουσίασης

Από το 2002 μέχρι το 2008 ασκούσε διοικητική – ερευνητική υποστήριξη στο Κέντρο επιχειρηματικών σπουδών του ΑΤΕΙΘ.

Από τον σεπτέμβριο του 2010 έως το 2013 ήταν συνεργάτης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΑΤΕΙΘ και εσωτερικός ελεγκτής του Γραφείου διασύνδεσης του ΑΤΕΙΘ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Δρ. Χατζηχρήστος Χρήστος υπήρξε διαχειριστής, ελεγκτής, εσωτερικός ελεγκτής, εισηγητής, σε διάφορα επιχορηγούμενα προγράμματα από την ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία είτε με το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , είτε με φορείς που εποπτευόταν από την Γενική Γραμματεία Ισότητας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σχετικά με τις δράσεις μπορείτε να δείτε εδώ.

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία μας μπορείτε  να δείτε εδώ.