Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014 Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. – Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. – Ε.Π.Ε. – Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα ισολογισμού περάτωσης εκκαθάρισης – Μετατροπή Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. σε μονοπρόσωπη Ι.

Αρ. πρωτ.: Κ2-165/13.2.2014Μετατροπή Κοινωνίας σε Ι.Κ.Ε. – Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων και ίδρυση Ι.Κ.Ε. – Ε.Π.Ε. – Δημοσίευση σε οικονομική εφημερίδα ή σε ιστοσελίδα [...]

ΠΟΛ.1262/11.12.2013 Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. 4072/2012

ΠΟΛ.1262/11.12.2013Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. [...]

Αριθμ. πρωτ.: Κ2 – 5371/31.7.2013 Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία – Ερμηνεία διατάξεων του ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4155/2013 και ν. 4156/2013

Αριθμ. πρωτ.: Κ2 – 5371/31.7.2013Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία – Ερμηνεία διατάξεων του ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4155/2013 και ν. [...]

ΠΟΛ.1081/17.4.2013 Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (86Α΄/11.4.2012)

ΠΟΛ.1081/17.4.2013Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (86Α΄/11.4.2012)Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 [...]

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα, 24-5-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ    Αρ.Πρωτ.: Κ1-1084 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ      Δ/ΝΣΗ [...]