Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1004407 ΕΞ 10.1.2013
Υπακτέα στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. πρόσωπα των Ι.Κ.Ε.
Αθήνα, 10/01/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1004407 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103638389
FAX:2103641620

ΘΕΜΑ: «Υπακτέα στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. πρόσωπα των Ι.Κ.Ε.».

Σχετικό: Το ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ22/73/892458-28/11/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνσή μας η εγκύκλιος 44/2012 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με την οποία δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) του Ν.4072/2012.

Στην παράγραφο Ε της παραπάνω εγκυκλίου παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 9, του άρθρου 116, του Ν.4072/2012, με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 258/2005, ορίζοντας ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται: α) οι διαχειριστές των Ι.Κ.Ε. που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και β) Ο μοναδικός εταίρος της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

Συνημμένα παραθέτουμε την προαναφερόμενη εγκύκλιο για τις ενέργειές σας.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κωνσταντίνος Αγκιναρασταχάκης

Recommended Posts