Νομοθεσία φορολογικών κατοίκων εξωτερικού

Η νομοθεσία φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που με τη δημοσίευση του ν. 3943/2011, η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσμοθετήθει ένα πιο ΑΥΣΤΗΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ που διέπει τη συνήθη διαμονή (λιγότερες από 183 ημέρες) και τη φορολογική κατοικία, ως τόπο φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματός σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του ΚΦΕ και την ΠΟΛ.1142/2012, τέθηκαν περιορισμοί στη διαδικασία αλλαγής κατοικίας από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Ειδικότερα, δεν γίνεται δεκτή η αίτηση αλλαγή κατοικίας όταν η χώρα προορισμού ανήκει στα μη συνεργάσιμα κράτη, ενώ εφαρμόζονται προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά σας συμφέροντα στην Ελλάδα, όταν η χώρα εγκατάστασης έχει προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Ανεξάρτητα με το αν η αλλαγή φορολογικής κατοικίας έχει δηλωθεί πριν ή μετά τη δημοσίευση του ν. 3943, όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν και φορολογούνται στην αλλοδαπή, καλούνται να τεκμηριώνουν τη ιδιότητα αυτή σε ετήσια βάση, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζει η ΠΟΛ.1145/2012.

Πλέον, η απόδειξη της φορολογικής κατοικίας βαρύνει το φυσικό πρόσωπο και σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των φορολογικών αρχών γύρω από τα θέματα αυτά, δημιουργούν την ανάγκη απασχόλησης ενός εξειδικευμένου φοροτεχνικού για την εκπροσώπησή σας ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε.

Παρακάτω θα βρείτε τη σχετική νομοθεσία κατοίκων εξωτερικού

Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

Ε.2064/2023 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (A’ 167) (ΚΦΕ), περί φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων στην Ελλάδα
Read More

Ε.2074/2022 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος» 12 Σεπτέμβριος 202

Ε.2074/2022 Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος» και 2) «Ετήσια
Read More

Κύρος αλλοδαπών εγγράφων και μετάφραση: Εγχειρίδιο απαντήσεων από την ΑΑΔΕ

Κύρος αλλοδαπών εγγράφων και μετάφραση: Εγχειρίδιο απαντήσεων από την ΑΑΔΕ  
Read More

φαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα Τηλέφωνο:+30 210 3375 864 E-Mail:dos@aade.gr ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α’-
Read More

Έκπτωση παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019 Αρ.Πρωτ: Ε 2204/24-12-2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑTA: Α’, B΄ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Read More

Διανεμόμενα μερίσματα και καταβαλλόμενους τόκους ή δικαιώματα προς νομικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελβετίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2019 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: Ε.2196 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Read More

Τεκμήριο οχημάτων σε βουλγάρικη εταιρία φορολογικού κάτοικου Ελλάδος – Κάλυψη τεκμηρίων με την λήψη δανείου κεφάλαιου κίνησης

ΔΕΔ 2004/2019 Τεκμήριο οχημάτων σε βουλγάρικη εταιρία φορολογικού κάτοικου Ελλάδος – Κάλυψη τεκμηρίων με την λήψη δανείου κεφάλαιου κίνησης Θεσσαλονίκη, 30/09/2019 Αριθμ. Αποφ.: 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Read More

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση «apostille» στις Αιτήσεις Εφαρμογής των ΣΑΔΦ

1055834 ΕΞ 2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση «apostille» στις Αιτήσεις Εφαρμογής των ΣΑΔΦ Αθήνα, 12 Απριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΣ Α 1055834 ΕΞ2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Read More

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο – φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής

Ε.2018/2019 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο – φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: Ε.2018/28-1-2019
Read More

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο Κουβέιτ

Ε.2017/2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο Κουβέιτ Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019 Αρ. Πρωτ: Ε.2017/25-1-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α΄
Read More

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας ΠΟΛ.1201/2017 Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Read More

Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση σφραγίδα της Χάγης.

Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017 Περί του τρόπου προσκόμισης στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των εγγράφων, τα οποία αφορούν στη φορολογική κατοικία ή στη διαμονή φυσικών
Read More

Φορολογική κατοικία – Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και υποβολή ξεχωριστής δήλωσης με την σύζυγο

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 3950/2017 Φορολογική κατοικία – Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και υποβολή ξεχωριστής δήλωσης με την σύζυγο. Αριθμός απόφασης: 3950 Καλλιθέα, 17/07/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΑΑΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Read More

Δαπάνη απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα Πληροφ. : Σ.Πίνη Τηλέφωνο : 210 3375315 Fax : 210
Read More

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας – Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2972/2017 Μεταφορά φορολογικής κατοικίας – Μερική αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής Καλλιθέα, 17-5-2017 Αριθμός απόφασης: 2972 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 Ταχ. Δ/νση :Αριστογείτονος 19
Read More

Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής προσφεύγοντος για αλλαγή φορολογικής κατοικίας για το έτος 2015

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 1170/2017 Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής προσφεύγοντος για αλλαγή φορολογικής κατοικίας για το έτος 2015 Θεσσαλονίκη, 22-05-2017 Αριθμός απόφασης: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ
Read More

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού και με στοιχεία που δηλώνονται μέσω των εντύπων που συνυποβάλλονται

ΣτΕ 160/2017 Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος κατοίκου εξωτερικού και με στοιχεία που δηλώνονται μέσω των εντύπων που συνυποβάλλονται Περίληψη Επειδή, ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων κατά το θεσπισθέν
Read More

Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα

ΣτΕ 1215/2017 Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη
Read More

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Εγχειρίδιο οδηγιών για την εφαρμογή της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Τι είναι η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού; Η Διαδικασία Αμοιβαίου
Read More

Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής κατοίκων εξωτερικού

ΠΟΛ.1157/2016 Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού Αθήνα, 26/10/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Read More

Διευκρινίσεις πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1130889 ΕΞ 2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
Read More

Πρoστατευμένο: Σύζυγοι με χωριστή κατοικία

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
Read More

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
Read More

ΘΕΜΑ: Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016/2.3.2016 Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος Αθήνα, 02 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ
Read More

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε ενδεικτικά αιτήσεις απο άλλα κράτη σχετικά με την φορολογική κατοικία. Ελλάδα Ηνωμένο βασίλειο Αμερική Αυστραλία Γερμανία
Read More

Δικαιολογητικά κατοίκων εξωτερικού

Δικαιολογητικά κατοίκων εξωτερικού. Ενώ φαινομενικά η μεταφορά της φορολογικής σας κατοικίας είναι μια εύκολη διαδικασία, συνήθως καταντάει Γολγοθάς, καθώς οι περισσότεροι Έλληνες δεν γνωρίζουν ή δεν συμβουλεύονται τον φοροτεχνικό τους,
Read More

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Read More

ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ:
Read More

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1146973 ΕΞ 2015/11.11.2015 Περί αιτήματων από έγγαμες φορολογούμενες για αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας

   Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1146973 ΕΞ 2015/11.11.2015 Περί αιτήματων από έγγαμες φορολογούμενες για αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015Αρ. Πρ.: ΔΕΑΦΑ 1146973 ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Read More

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ          Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Read More

ΠΟΛ.1169/30.7.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994

ΠΟΛ.1169/30.7.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
Read More

ΠΟΛ.1128/14.5.2001 Φορολογική μεταχείριση συντάξεων βάσει των διατάξεων της σύμβασης Ελλάδας – Γερμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος (Α.Ν.52/1967, ΦΕΚ 134/Α/4.8.1967)

Αθήνα, 14 Μαίου 2001Αρ. Πρωτ.: 1042238/567/ΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.: 1128 ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση συντάξεων βάσει των διατάξεων της Σύμβασης Ελλάδος – Γερμανίας για
Read More

ΠΟΛ.1058/18.3.2015 Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013

ΠΟΛ.1058/18.3.2015 Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013 ΠΟΛ 1058/2015 (ΦΕΚ Β’ 459/26-03-2015) Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
Read More

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  Με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών που μεταφέρουν την
Read More

Ε9 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1η_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ_27_1_2015  Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις πιο κάτω αναφερόμενες αλλαγές στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του
Read More

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες (ανακοινώσεις, νόμους, ΦΕΚ, ΠΟΛ, κλπ) που αφορούν στη φορολογία κατοίκων εξωτερικού. Αν θέλετε να είσαστε πάντα ενημερωμένοι
Read More

ΠΟΛ.1260/19.12.2014 Σχετικά με τη φορολογική κατοικία

ΠΟΛ.1260/19.12.2014 Σχετικά με τη φορολογική κατοικία Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
Read More

Ικανοποίηση του Συνηγόρου για τη ρύθμιση θεμάτων φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους-ΠολίτηΣύνοψη Διαμεσολάβησης Ικανοποίηση του Συνηγόρου για τη ρύθμιση θεμάτων φορολογικής κατοικίας κατοίκων εξωτερικού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη ΚοτρωνιάΕιδικοί Επιστήμονες: Χρύσα Ζαχαριάδου, Καλλιόπη Ζούβια,
Read More

ΠΟΛ.1283/30.12.2013 Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΠΟΛ.1283/30.12.2013Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ΠΟΛ 1283/2013 (ΦΕΚ Β’ 3367/31-12-2013) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
Read More

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)
Read More

Αρ. πρωτ.: Δ33Β 5003725 ΕΞ 12.2.2014 φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ όταν μεταφέρουν ρευστά διαθέσιμα από 10.000,00 ευρώ και άνω και το είδος των πληροφοριών που θα πρέπει να δηλώνονται.

Αρ. πρωτ.: Δ33Β 5003725 ΕΞ 12.2.2014Κοινοποίηση Απόφασης Δ33Β 5002569 ΕΞ 2014/29-01-2014 (ΦΕΚ Β 234/05-02-2014)Αθήνα 12/02/2014Αρ. πρωτ. Δ33Β 5003725 ΕΞ 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η
Read More

ΠΟΛ.1136/10.6.2013 Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΠΟΛ.1136/10.6.2013Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα
Read More

ΣτΕ 4166/2012 Τα κριτήρια καθορισμού της έννοιας της -συνήθους κατοικίας-

ΣτΕ 4166/2012Τα κριτήρια καθορισμού της έννοιας της -συνήθους κατοικίας- αφορούν τόσο τον επαγγελματικό και προσωπικό δεσμό ενός ατόμου με συγκεκριμένο τόπο όσο και τη διάρκεια αυτού του δεσμού και πρέπει
Read More

Ομογενείς της διασποράς: Απλοποιήθηκαν τά δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν γιά να αποδείξουν ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού

 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16084   ΆρθραΟμογενείς της διασποράς: Απλοποιήθηκαν τά δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν γιά να αποδείξουν ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού Άρθρο των κ.κ. Ορέστη Σεϊμένη και Ευάγγελου Αμπελιώτη (λογιστών – φοροτεχνικών) Μέ
Read More

ΠΟΛ.1062/28.3.2013 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1216/17.

ΠΟΛ.1062/28.3.2013 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως
Read More

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατοίκων αλλοδαπής για το οικονομικό έτος 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατοίκων αλλοδαπής για το οικονομικό έτος 2012 1.Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη,  η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν
Read More

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πηγή https://www.gsis.gr
Read More

ΠΟΛ.1142/31.5.2012 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α’66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας

ΠΟΛ.1142/31.5.2012 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α’66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ
Read More

ΠΟΛ.1145/31.5.2012 Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα

ΠΟΛ.1145/31.5.2012 Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα Αθήνα, 31 Μαΐου 2012
Read More

ΠΟΛ. 1145/5-7-2011: Απόδοση του φόρου 10% (πλεον 15%) από φυσικό πρόσωπο για τους τόκους που αποκτά από καταθέσεις στην αλλοδαπή.

1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), που προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3522/2006, επιβάλλεται
Read More