Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δικηγόρους – δικηγορικές εταιρείες

Το λογιστικό μας γραφείο μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία. Η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας καθώς και η δυσκολία στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, είναι θέματα που ταλαιπωρούν τους επαγγελματίες και  δυσχεραίνουν τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Η εμπειρία μας σε θέματα νομοθεσίας όπως:

  • φορολογική
  • εργατική
  • λογιστική

μας καθιστά ιδανικούς συνεργάτες σας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολήσει.

Σας παρέχουμε, αντικειμενικές και αμερόληπτες συμβουλευτικές υπηρεσίες ενημέρωσης, ώστε να είστε θέση να ενημερωθείτε ή να λάβετε μια εμπεριστατωμένη απόφαση.

Επιπρόσθετα, η πιστοποίηση του γραφείου μας ως «Ελεγκτή απάτης» από το ACFE, μας δίνει την δυνατότητα να εξάγουμε πορίσματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις ελληνικές αρχές.

 

συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δικηγόρους - δικηγορικές εταιρείες

Ενδεικτικά μπορούμε να συνεργαστούμε σε θέματα όπως η σύσταση εταιριών, οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις και η πώληση εταιρειών.

Εάν επιθυμείτε, μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία επικοινωνίας δικηγόρων-πελατών μας, ώστε να σας μεταφέρουν τις εντυπώσεις τους, σχετικά με την ποιότητα των εργασιών μας, για θέματα που προέκυψαν και επιλύσαμε σε συνεργασία μαζί τους.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε.

contact4

Σχετική νομοθεσία μπορείτε να δείτε εδώ.