Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

Χαλάνδρι, 03/04/2020 Αρ. Πρωτ. 69416/Σ. 18643 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 178 152 31 Χαλάνδρι [...]

Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

οικ. 51524/1262/2019 Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου Αθήνα, 7/11/2019 Αρ. Πρωτ.: οικ. 51524/1262 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [...]

Βάσιμος λόγος απόλυσης

Βάσιμος λόγος απόλυσης Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που [...]