Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015 Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015 Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων [...]

ΠΟΛ.1036/22.2.2013 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΠΟΛ.1036/22.2.2013Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 4. Περιπτώσεις έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου Με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της [...]

1049443/384/0015/5.10.2006 Λανθασμένη αναγραφή σε φορολογικά στοιχεία της επωνυμίας και του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου.

1049443/384/0015/5.10.2006Λανθασμένη αναγραφή σε φορολογικά στοιχεία της επωνυμίας και του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου. Κατηγορία: Κ.Β.Σ.Αρ. Πρωτ.:  1049443/384/0015/5.10.2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [...]

Δ15 1019995 ΕΞ 5.2.2013 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αλλαγής στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου

Αριθ. πρωτ.: Δ15 1019995 ΕΞ 5.2.2013Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αλλαγής στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)Αθήνα, 5.2.2013Αρ. Πρωτ.: [...]

ΠΟΛ.1074/12.4.2013 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΠΟΛ.1074/12.4.2013Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)Αθήνα, 12 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ [...]

Αριθ. πρωτ.: Δ15 1019995 ΕΞ 5.2.2013 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αλλαγής στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου

Αριθ. πρωτ.: Δ15 1019995 ΕΞ 5.2.2013 Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αλλαγής στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου Αθήνα, 5.2.2013 Αρ. Πρωτ.: Δ15 1019995 ΕΞ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ [...]

ΠΟΛ. 1036 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 22/2/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     ΠΟΛ. 1036 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)     [...]