Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών

ΠΟΛ.1061/2016 Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του [...]

Συμψηφισμός πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σε περίπτωση διανομής του

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1075807 ΕΞ 2016/ 11.5.2016 Το υπόλοιπο που απομένει μετά τον συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. [...]

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!