Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου τέλους, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών

ΠΟΛ.1211/2017 Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 [...]

Πλαστικές σακούλες προσαρμογή των συστημάτων σας,ταμειακές μηχανές.

Πλαστικές σακούλες προσαρμογή των συστημάτων σας,ταμειακές μηχανές. Για την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων , από την 1η Ιανουαρίου [...]

Πλαστικές σακούλες

Αριθμ. 180036/952/2017 Καθορισμός μέτρων και κανόνων νια τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας [...]