Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/10.4.2013
Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 3846/10
ΑΘΗΝΑ, 10/4/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ9/28/615476

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : Β.Μπερούτσου
ΤΗΛ. : 210 – 5285569
FAX : 210 – 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 13

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 3846/10»

ΣΧΕΤ. : α) Η αρ. 80/10 εγκύκλιος και το αρ. πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ9/4/2468/11-1-2011 έγγραφο
β) Η αρ.499/συν23/18-9-2012 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΕ

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010, που αφορούν στην ασφάλιση επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές (περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 στους έξι Νομούς: Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης ή 3100 σε νησιά, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι κατοικούν μόνιμα σε αυτά) σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

– Κριτήριο για την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των περιπτώσεων του άρθρου 25 παρ. 1γ του Ν. 3846/2010, (επέκταση δραστηριότητας σε υποχρεωτικές περιοχές ασφάλισης) δεν πρέπει να είναι η έκδοση σχετικών τιμολογίων ή η διεύθυνση του πελάτη. Αντιθέτως, κριτήριο πρέπει να είναι το εάν τα προϊόντα παραδίδονται από τους ίδιους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, χωρίς να έχει σημασία από πού προέρχονται οι πελάτες. Ειδικότερα: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε προαιρετικές περιοχές, εάν πωλούν τα προϊόντα τους στην έδρα τους θα κρίνονται με βάση το εισοδηματικό κριτήριο της παρ. 1α του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010.

Αν κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα αυτά με δικά τους μέσα και με μέσα δημόσιας μεταφοράς μεταφέρουν τα προϊόντα τους και τα πωλούν σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, τότε θα πρέπει να υπαχθούν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ χωρίς να ελέγχεται το εισοδηματικό κριτήριο.

Για την απόδειξη της άσκησης ή μη δραστηριότητας σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης ελέγχονται τα δελτία αποστολής ή τα τιμολόγια – δελτία αποστολής των προαναφερθέντων προσώπων.

– Ως γνωστόν, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΟΑΕΕ.80/10 ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, παρόλο που ασκούν επάγγελμα σε προαιρετική περιοχή, όσες κατηγορίες επαγγελματιών αναφέρονται αναλυτικά στη Β ενότητα της εγκυκλίου.

Πέραν τούτων υπάρχουν και δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται σε προαιρετική περιοχή όπου και η έδρα της επιχείρησης, που από τη φύση τους δεν μπορεί να επεκτείνονται σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως:

Ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων.

Ιδιοκτήτες ξυλουργείων που ασκούν τη δραστηριότητά τους μόνο εντός του ξυλουργείου (χωρίς μεταφορά και τοποθέτηση σε υποχρεωτικές περιοχές).

Ιδιοκτήτες σιδηρουργείων που ασκούν τη δραστηριότητά τους μόνο εντός του σιδηρουργείου (χωρίς μεταφορά συνεργείου για εκτέλεση εργασιών ή τοποθέτηση προϊόντων).

Ιδιοκτήτες ταβέρνας, εστιατορίων, καφενείων, αρτοποιείων που δεν κάνουν delivery.

Η πώληση εμπορευμάτων στον τόπο παραγωγής τους, ή η παροχή υπηρεσιών-εργασίας σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που διαμένουν ή έχουν την έδρα τους σε περιοχές υποχρεωτικής ασφάλισης, δεν συνιστά άσκηση δραστηριότητας σε περιοχή υποχρεωτικής ασφάλισης και κατά συνέπεια στην περίπτωσή τους ελέγχεται το εισοδηματικό κριτήριο.

Ομοίως, με εισοδηματικό κριτήριο ελέγχονται και οι ιδιοκτήτες γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων, σκαφών, μηχανών, ποδηλάτων, ειδών παραλίας, σκί κ.τ.λ. με έδρα προαιρετική περιοχή ασφάλισης.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Recommended Posts