Υποχρεώσεις από την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, eshop.

Με το παρόν άρθρο,  θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σε κάποια σημεία που αφορούν τις υποχρεώσεις από την  δημιουργία ενός  ηλεκτρονικού καταστήματος, eshop.

Το πρώτο που θα πρέπει να κάνετε, είναι δηλώσετε στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  μέσω του τμήματος μητρώου τους σχετικούς ΚΑΔ, για τις πωλήσεις με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

Σε αυτό το βήμα μπορεί να σας συμβουλέψει ο λογιστής – φοροτεχνικός σας καθώς η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού σας καταστήματος, eshop, αποτελεί την δημιουργία μιας κανονικής επιχείρησης με όλες τις υποχρεώσεις της.

Επιπρόσθετα θα πρέπει δηλώσετε την δραστηριότητα σας στο Μητρώο Προμηθευτών που συνάπτουν Συμβάσεις από Απόσταση, του υπουργείου ανάπτυξης.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Εφόσον δεν έχει τηρηθεί αυτή η διαδικασία, επιβάλλονται κυρώσεις (βλ. εδώ ).

Υποχρεώσεις από την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, eshop

Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα λογικά  θα το διαφημίσετε σε ανάλογες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Εδώ θα χρειαστεί η προσοχή σας, καθώς θα πρέπει να καταβληθούν

Α) τέλος διαφήμισης  2%, καθώς σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πολ  1113/2.6.2015 οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον με τις διατάξεις της περ. δ’ της κατηγορίας Δ’ της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές διατάξεις.

Το παραπάνω τέλος καταβάλλεται στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων.

β) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών για τις διαφημίσεις στο  internet θα καταβάλλουν οι διαφημιζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης που εντάσσονται στον ΕΔΟΕΑΠ.

Δείτε σχετικά ποιοι εντάσσονται στον ΕΔΟΕΑΠ

γ) Ειδικό Τέλος ποσοστού 0,02% επί των τιμολογίων της διαφήμισης υπέρ του Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ)

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Πώληση σε καταναλωτές της ευρωπαϊκής ένωσης. (Φ.Π.Α.)

Όταν πωλείτε αγαθά σε καταναλωτές και τα στέλνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, οφείλετε να εγγραφείτε στη χώρα αυτή και να χρεώνετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει εκεί – εκτός αν η συνολική αξία των ετήσιων πωλήσεών σας στη συγκεκριμένη χώρα είναι κάτω από το όριο που έχει θέσει η ίδια η χώρα (35.000 ή 100.000 ευρώ).

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ

Τέλος ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται εάν παρέχεται τις παρακάτω υπηρεσίες

  • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
  • υπηρεσίες ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης
  • ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ  και εδώ

Τέλος θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στον κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation) όπου θα ισχύσει από τον Μάιο του 2018

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ  και εδώ

Εάν λοιπόν θα θέλατε να σας ενημερώσουμε για  το δικό σας ηλεκτρονικό καταστήμα, eshop θα ήταν χαρά μας.

Επικοινωνία

Recommended Posts