Εκτύπωση στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας

Για την εκτύπωση στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου αυτή απαιτείτε απο το σύστημα τάχις, μπορείτε να την εκτυπώσετε με την παρακάτω διαδικασία.

αρχικά μπαίνετε στο στύστημα ταχις από εδώ https://www.gsis.gr/

αφού εισάγετε τους κωδικούς σας πηγαίνετε στις εφαρμογές taxinet

και μετά πηγαίνετε στα  Στοιχεία Μητρώου

εκτυπώνεται την φόρμα αυτή με τα προσωπικά σας στοιχεία και μετά πάτε, στο επιχείρησης

εκτυπώνεται και αυτήν την φόρμα.

Recommended Posts