Πώς θα αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όχι ως ωφελούμενοι, αλλά ως προμηθευτές ωφελούμενων.

Λόγω των πιστοποιήσεων που διαθέτει το λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο μας και ειδικότερα ο Δρ. Χατζηχρήστος Χρήστος, καθώς έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, είναι Αξιολογητής του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ), διετέλεσε Ελεγκτής και Αξιολογητής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που υλοποιούσε ο ΕΟΜΜΕΧ, και τέλος είναι Εμπειρογνώμονας/Μελετητής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ), έχουμε αξιολογήσει αρκετές προτάσεις, οι οποίες αναζητούσαν κάποιου είδους χρηματοδότηση.

Αυτό όμως που παρατηρείται συχνά, καθώς οι επιχειρήσεις που ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι ελάχιστες, είναι ότι οι επιχειρηματίες δεν αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται από τα δημοσιευθέντα προγράμματα, όχι ως ωφελούμενοι, αλλά ως προμηθευτές προς υποψήφιους ωφελούμενους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις περιμένουν, ως μάνα εξ ουρανού, να έρθει κάποιος πελάτης και να αγοράσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Ας σκεφτούμε όμως λίγο διαφορετικά. Γιατί να περιμένουμε τον πελάτη να έρθει σε εμάς και να μην πάμε εμείς σε αυτόν, προσφέροντάς του μια έτοιμη πρόταση;

Πολλά από τα προγράμματα που προκηρύσσονται έχουν, ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες, όργανα και εξοπλισμό, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες ταξιδιών, αναλώσιμα, καθώς και δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Έτσι, λοιπόν, εάν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς, θα μπορούσε, σε συνεργασία με κάποιον ειδικό, να ενημερώνει υποψήφιους πελάτες σχετικά με τα εν λόγω προγράμματα. Θα μπορούσε, επίσης, να έρθει σε επικοινωνία με φορείς που υποβάλλουν σχετικές προτάσεις, ώστε να φέρει σε επαφή την επιχείρηση με πελάτες που αναζητούν κάποια προσφορά για την υποβολή πρότασης.

Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες των πωλήσεών της και να κάνει έμμεση διαφήμιση, αλλά, αυτή τη φορά, με μια οικονομική και εμπορική συνεργασία, η οποία έχει στόχο το αμοιβαίο όφελος επιχείρησης/πελάτη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», οι οποίες, σε συνδυασμό με τις τράπεζες, ενημέρωναν δυνητικούς πελάτες που επρόκειτο να ενταχθούν στο πρόγραμμα σχετικά με το κόστος, ενώ πολλές αναλάμβαναν ακόμα και την κατάθεση του σχετικού φακέλου.

Βέβαια, θα πρέπει πάντοτε, να λαμβάνονται υπόψη θέματα όπως η περίοδος αποπληρωμής των προγραμμάτων, η απόρριψη πρότασης κ.λπ., ώστε να διαμορφώνεται αντίστοιχα το κοστολόγιο.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ισχύοντα προγράμματα στον ιστότοπο espa.gr

Το γραφείο μας  ΔΕΝ  είναι δυνατόν να αναλάβει την υποβολή προτάσεων, καθώς λειτουργεί ως  ελεγκτής/αξιολογητής των προγραμμάτων και κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε δεοντολογικό ζήτημα. Μπορούμε, όμως, να σας ενημερώσουμε για ΟΛΑ τα επιχορηγούμενα προγράμματα από την ΕΕ, τρέχοντα ή μελλοντικά, καθώς και να συνεργαστούμε μαζί σας σε λογιστικό – φοροτεχνικό επίπεδο.

Recommended Posts