ΕΝΦΙΑ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4346 / 2016 όποιος “δεν εξοφλεί τις νέες, οφειλές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 1.7.2016 τότε χάνει τις ρυθμίσεις που έχει ήδη ενεργές και ειδικότερα αυτή των 100 δόσεων.

Εάν δεν πληρώσετε την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ που είναι ληξιπρόθεσμη στις 30/9 ,  τότε σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, θα χάσετε την ρύθμιση των 100 δόσεων.

Λύσεις

Οι τέσσερεις εναλλακτικές λύσεις. που έχουν οι φορολογούμενοι, ώστε να μην χάσουν την ρύθμιση των 100 δόσεων είναι

α)Να καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ,

Εάν δεν καταβάλλουν την πρώτη δόση  που τους αντιστοιχεί

β)Οι νέες οφειλές να υπαχθούν σε ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους δηλαδή μέχρι 30/9.

γ)Μέσα σε 15 ημέρες, δηλαδή 14/10/2016 να  εντάξουν τις οφειλές του ΕΝΦΙΑ  στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), η οποία προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Στην συγκεκριμένη ρύθμιση υπολογίζονται όμως προσαυξήσεις.

δ)Να μεταβούν σε μια τράπεζα, η οποία θα εξοφλήσει το ποσό του ΕΝΦΙΑ για λογαριασμό του φορολογούμενου, και μετά θα τα ρυθμίσει. Συνήθως το κάνουν σε 12 άτοκες δόσεις, αλλά εξαρτάται από την εκάστοτε τράπεζα.

Recommended Posts