Πίνακας Χρεών Οφειλέτη ΕΦΚΑ ΙΚΑ ΚΕΑΟ

Μέσω της υπηρεσίας εμφανίζεται ο πίνακας χρεών του οφειλέτη. Στον πίνακα εμφανίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία έκδοσής του, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή όχι. Η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση υποβάλλεται είτε διαδικτυακά με χρήση της υπηρεσίας Ρύθμιση Οφειλών είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή στην Ταμειακή Υπηρεσία Υποκ/τος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που ανήκει ο οφειλέτης.

Ο πίνακας χρεών χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ενημέρωση του οφειλέτη και δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο έναντι τρίτων, ούτε υποκαθιστά τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή τη βεβαίωση οφειλής που εκδίδονται από τον αρμόδιο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές που εμφανίζονται στον πίνακα χρεών, οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία του φορέα που έχει καταλογίσει την οφειλή.

Για την πρόσβαση στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία:

    • Οι οφειλέτες – εργοδότες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ πρέπει να κάνουν χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.
  • Οι υπόλοιποι οφειλέτες πρέπει να κάνουν χρήση των κωδικών που δήλωσαν κατά την πιστοποίησή τους.

Πατήστε  για είσοδο στην υπηρεσία Πίνακας Χρεών Οφειλέτη.

Για να πληρωθούν όμως οι παραπάνω οφειλές χρειαζόμαστε την ταυτότητα οφειλέτη την οποία μπορούμε να εκτυπώσουμε απο εδώ

https://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/hlekt_kart_ofeil.cfm

και μετά επιλέγουμε ταυτοτητα οφειλέτη και  εκτύπωση

  • Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

    Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε

    Επικοινωνία

Recommended Posts