φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού

Γιατί το τελικό απόθεμα θεωρείται κέρδος.

Γιατί το τελικό απόθεμα θεωρείται κέρδος.

Με το παρόν άρθρο θα σας αιτιολογήσουμε  γιατί το τελικό απόθεμα σε μια χρήση θεωρείται και είναι πραγματικό κέρδος για μία επιχείρηση.

Ας δούμε αρχικά την εξήγηση με μία μαθηματική ματιά.

Ο τύπος για να βρεθεί το μικτό κέρδος είναι:

Μικτό αποτέλεσμα  (κέρδος / ζημίες) = Πωλήσεις (κύκλος εργασιών) – Κόστος πωληθέντων

Κόστος πωληθέντων = Αρχικό απόθεμα (αξία) + Αγορές περιόδου (καθαρές) – Τελικό απόθεμα (αξία)

Άρα ο τύπος μας γίνεται

Μικτό αποτέλεσμα  (κέρδος / ζημίες) = Πωλήσεις  – (Αρχικό απόθεμα + Αγορές περιόδου– Τελικό απόθεμα)

<=> (βγάζοντας λοιπόν την παρένθεση )

Μικτό αποτέλεσμα  (κέρδος / ζημίες) = Πωλήσεις – Αρχικό απόθεμα Αγορές περιόδου (καθαρές) +Τελικό απόθεμα

Βλέπουμε λοιπόν ότι μαθηματικά το τελικό απόθεμα λειτουργεί προσθετικά στο κέρδος της χρήσης μας.

 

Ας το δούμε τώρα και με ένα παράδειγμα. (αρκετά απλοϊκό και χωρίς να εμπλέξουμε τον φπα για σκοπούς κατανόησης, καθώς και τις έννοιες κόστος, δαπάνη)

Ξεκινάει μια επιχείρηση με κεφάλαιο 1.000,00 ευρώ.

Μέσα στην χρήση πραγματοποιεί μια αγορά εμπορευμάτων 1,000.00 ευρώ ευρώ τα οποία και εξοφλεί στον προμηθευτή της.

Από τις αγορές αυτές η επιχείρηση πουλάει εμπορεύματα αξίας  500,00 έναντι 1,000.00 ευρώ, τα οποία και εισπράττει από τον πελάτη της.

Στις 31/12 η επιχείρηση αποφασίζει να κλείσει. Ας δούμε τα δεδομένα μας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε με κεφάλαιο 1.000,00 ευρώ και μετά την πώληση στο ταμείο της έχει 1,000.00 ευρώ.

Η επιχείρηση δεν χρωστάει σε προμηθευτές , ούτε της χρωστάνε πελάτες.

Εάν δεν λάβουμε υπ’ όψιν μας το τελικό απόθεμα η επιχείρηση είχε

1,000.00 ευρώ αγορές – 1000 ευρώ  πωλήσεις = μηδέν (0) Κέρδος.

Παρόλαυτα η επιχείρηση μας έχει και το τελικό της απόθεμα το οποίο της κόστισε 500,00 ευρώ να το αγοράσει.

Άρα σε οποιαδήποτε τιμή και να πουλήσει η επιχείρηση μας  το τελικό της απόθεμα , ασχέτως από το κόστος αγοράς της,  δεν είναι γι’ αυτή κέρδος?

Λογιστικά λοιπόν , και εφόσον δεν έχει γίνει κάποια απαξίωση στην τιμή του αποθέματος μας η επιχείρηση μας θα εμφάνιζε λογιστικό κέρδος 500,00 ευρώ.

Ελπίζουμε με την παραπάνω απλοϊκή ανάλυση να μπορέσαμε να σας εξηγήσουμε γιατί το τελικό απόθεμα σε μία χρήση λειτουργεί ως κέρδος στα αποτελέσματα της.

Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μπορείτε να δείτε και εδώ για θέματα κοστολόγησης που σας αφορούν.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε!

Recommended Posts