Παρακάτω σας παρουσιάζουμε συνοπτικά την φορολογία ανά νομική μορφή επιχείρησης.

Ατομική 0.Ε. Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ
Φόρος εισοδήματος Ν.Π. Κλίμακα φορολογίας 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Φόρος σε Μερίσματα / Διανεμόμενα κέρδη 0% 0% / 15% 0% / 15% 15% 15% 15% 0%
(αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία) (αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία)
Προκαταβολή Φόρου 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Τέλος Επιτηδεύματος 650 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Φορολογία ανά νομική μορφή επιχείρησης.

Κλίμακα φορολογίας ατομικών επιχειρήσεων

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
20.000,00 22% 4.400,00 20.000,00  4.400,00
10.000,00 29% 2.900,00 30.000,00  7.300,00
10.000,00 37% 3.700,00 40.000,00 11.000,00
Υπερβάλλον 45%    

Recommended Posts