Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5011387 ΕΞ 28.3.2013
Απαλλαγή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού βάσει του άρθρου 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ”
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013
Αριθ. πρωτ. : Δ17Ε 5011387 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ 17Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄: ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο : 210 69.87.481
Fax : 210 69.87.489
E – mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απαλλαγή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού βάσει του άρθρου 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ”

ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5050937 ΕΞ/6.12.2011 Δ.Υ.Ο.

Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και δεδομένου ότι ο σχετικός κατάλογος των χρυσών νομισμάτων για το έτος 2013 δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, σας γνωρίζουμε, κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία της Γεν. Δ/νσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι, για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, θα χρησιμοποιείται, μέχρι νεωτέρας, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων με ισχύ για το έτος 2012, όπως σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α
ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΑ

Recommended Posts