Οδηγίες για την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

φορολογική ενημερότητα

Οδηγίες για την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

Για να πάρει κάποιος Φορολογική Ενημερότητα μέσω internet, θα πρέπει να διαθέτει «Όνομα χρήστη» και «Κωδικό πρόσβασης» στο taxis. Εφόσον τα διαθέτει ακολουθεί τα παρακάτω βήματα :

Αρχικά μπαίνουμε στο site : https://www.aade.gr/polites/phorologike-enemeroteta

και επιλέγουμε την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, κατόπιν επιλέγουμε την είσοδο στην εφαρμογη.

Πληκτρολογούμε το ονομα χρήστη και τον κωδικό μας

 

μετά επιλέγουμε την υποβολή αίτησης

επιλέγουμε τον λόγο για το οποίο αιτούμαστε την φορολογική ενημερότητα, συμπληρώνουμε τον φορέα που θα κατατεθεί και τέλος πατάμε υποβολή.

Εάν δεν έχουμε κάποια οφειλή προς το δημόσιο τότε μπορεί να εκδοθεί η φορολογική μας ενημερώτητα πατώντας το πλήκτρο εκτύπωση.

 

Σε διαφορετική περίπτωση είτε θα δούμε το μήνυμα “Δεν μπορεί να εκδοθεί Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας”, οπότε και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε!

Επικοινωνία