Αρ. πρωτ.: οικ.4258/6.2.2014
Σχετικά με την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των Λογοθεραπευτών και άλλων θεραπευτών ειδικής αγωγής και την έκδοση αποδείξεων

Αθήνα, 6/2/14
Αρ. Πρωτ.:οικ.4258

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γενική Δ/νση:Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση: Σχεδιασμού
Πληροφ.: Ευαγγελία Λαρεντζάκη

Ταχ. Δ/νση:Κηφισίας 39 15123 Μαρούσι
Τηλ.:2106871714 Fax:2106871795
E-mail:d7.t4@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των Λογοθεραπευτών και άλλων θεραπευτών ειδικής αγωγής και την έκδοση αποδείξεων»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4223/2013, από 01/01/2014, έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ.. Συγκεκριμένα:

– Από 01/01/2014 καταργήθηκε η θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.

– Βάσει των ΠΟΛ.1023/20.1.2014, ΠΟΛ.1288/31.12.2013 και ΠΟΛ.1001/31.12.2013, οι ασκούντες το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή, Λογοπαθολόγου, Λογοπεδικού, Ψυχολογου, Φυσιοθεραπευτή, Ψυχοθεραπευτή, κλπ., εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, είτε με χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α,Φ.Δ.Σ.Σ. Καθώς λοιπόν έχει καταργηθεί από 01/01/2014 η θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και όλα τα παραστατικά είναι αθεώρητα, στις αποδείξεις δεν υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής της διάταξης που αναφέρει ότι δεν είναι θεωρημένες οι αποδείξεις.

Παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Recommended Posts