Αρ. πρωτ.: 12174/1.4.2013
Σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών λογαριασμού φαρμακείου

Αθήνα, 1 Απριλίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 12174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας
Δ/νση: Φαρμάκου
Πληροφορίες: Πατεράκης Π.
Τηλ.:210 6871-755, -725 Fax:2106871792
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Θέμα: «Σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών λογαριασμού φαρμακείου».

Σχετικό: Υ.Α. υπ’ αρίθμ. 29311 (ΦΕΚ 692/Β/2013).

Σε συνέχεια της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης με την οποία τέθηκε σε εφαρμογή η νέα θετική λίστα επισυνάπτεται η συνημμένη νέα συγκεντρωτική κατάσταση λογαριασμού φαρμακείων.

Στην νέα συγκεντρωτική κατάσταση θα πρέπει να συμπληρώνονται ανά ημέρα τρία ποσά:

-Η συνολική αξία των εκτελεσμένων συνταγών εκφρασμένη με βάση την τιμή αναφοράς των σκευασμάτων.

– Το ποσό συμμετοχής των ασφαλισμένων.

– Η επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ (50% της διαφοράς μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς του).

Το αιτούμενο ποσό προκύπτει από τον τύπο: Σαξίας – Σσυμμετοχής + Σεπιβάρυνσης.

Η συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση ισχύει για τους λογαριασμούς συνταγών μηνός Απριλίου 2013.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ιωάννης Βαφειάδης

 

Recommended Posts