Ταμειακές Διαφορές(Ελλείμματα-πλεονάσματα ταμείου)
ΕΡΩΤΗΣΗ:Σας παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να μου δώσετε μία λύση στο εξης :
Σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. το .λογιστικο ταμείο  είναι περίπου 300000
ευρώ, πραγμα που δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα.Βεβαίως υπάρχουν
πολλές οφειλές σε Δ,Ο,Υ,  και Ι.Κ.Α και τράπεζες,όσα και τα χρήματα του λογ ταμείου. Παρόλο τις συμβουλές
και τις προτροπές μου να λυθεί το  μεγάλο αυτό πρόβλημα δεν γινόταν τίποτα απο την πλευρά του διαχειριστή .Επειδή μεσολάβησε και ένα διάστημα σοβαρής ασθένειας του
το θέμα χαλάρωσε.οπωσδήποτε τα χρήματα αυτά έκαναν  φτερά….και είμαι και εγώ πολύ εκτεθειμένη  με το κύρος της εργασίας.μου. ο ίδιος δεν μου καταλογίζει τίποτε.
απλά δηλώνει την άγνοια του … τώρα η εταιρεία που δεν έχει μία θέλει να την βγάλει σε πτώχευση( αλλά με λογ ταμείο 300000?)αυτό συνέβη απο το 2008 και μετά,η προσωπική του περιουσία  ειναι υποθηκευμένη απο τις τράπεζες. Σε περίπτωση δίκης ,ελέγχου εγώ τι ευθύνη φέρω? το λάθος μου είναι οτι δεν τον παράτησα. έγκαιρα, διοτι είναι και συγγενης α βαθμου και με οφείλει  ενα πολυ σηματικο ποσό για τις αμοιβές μου..Σας ζητώ συγνώμη αν δεν άπτεται  το θέμα μου
  των αρμοδιοτήτων σας ωστε να  εχω  μια απαντηση.
Σας ευχαριστώ που το διαβάσατε…

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τν κο Δημητρίου Γεώργιο της επιστημονικής ομάδας της EPSILONNET.GR
 
Σε περιπτώσεις υψηλού ταμείου το οποίο δεν επαληθεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3296/2004 στη παράγραφο 2 αναφέρεται ότι κατά τους διενεργούμενους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις φορολογικούς ελέγχους επί επιτηδευματιών με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., διενεργείται υποχρεωτικώς έλεγχος ταμείου και αξιόγραφων, ο οποίος και προηγείται των λοιπών ελεγκτικών επαληθεύσεων.
Σε περιπτώσεις διαπίστωσης αρνητικών ή θετικών διαφορών με βάση τον παραπάνω έλεγχο, οι διαφορές αυτές, πέραν των λοιπών συνεπειών και ανεξαρτήτως της προέλευσής τους,προστίθενται ως διαφορές καθαρών κερδών και παράλληλα προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου, προκειμένου τα έσοδα αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.

Η παραπάνω διάταξη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε λογιστές φοροτεχνικούς, αφού σε έναν ενδεχόμενο καταλογισμό της διαφοράς ταμείου καθίστανται συμπράττοντες σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2523/1997, και επιπροσθέτως ενδεχομένως να ανακύψουν νομικά ζητήματα και να εγερθούν πιθανόν αξιώσεις για αποζημιώσεις μετόχων εταίρων και τρίτων για άμεση ή έμμεση συμμετοχή των λογιστών και φοροτεχνικών σε πράξεις κακής διαχείρισης και υπεξαίρεσης και να θεμελιώσουν και τυχόν ποινικές ευθύνες.

Θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση μείωσης του υψηλού ταμείου με αντίστοιχη μείωση κεφαλαίου ή με εξόφληση των υποχρεώσεων που δεν υφίστανται και έχουν πράγματι εξοφληθεί στο παρελθόν, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία έκδοσης ή καταχώρησης των ενταλμάτων πληρωμής καθώς και η διανομή κερδών προηγουμένων ετών .

πηγή

Recommended Posts