In Διάφορα

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Α.1054

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 950/21.03.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΑΑΔΕ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103635007, 2103636059
Fax: 210 3635077
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».
6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού (2901 Β’) «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (3051Β΄/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 859/14.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 857/14.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινω- νικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 30.4.2020».
13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 855/13.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020».
14. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783 Β΄/10.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020».
15. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782 Β΄/10.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος».
16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833 Β΄/12.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020».
17. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/17.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020).
19. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
20. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται:
α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους – ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και
ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ
ΚΛΑΔΟΣ
130
Πολλαπλασιασμός των φυτών
311
Θαλάσσια αλιεία
312
Αλιεία γλυκών υδάτων
321
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
322
Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
1083
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
1085
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
1101
Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
1102
Παραγωγή οίνου από σταφύλια
1103
Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
1104
Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
1105
Ζυθοποιία
1310
Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
1320
Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
1330
Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
1391
Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
1392
Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
1393
Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
1394
Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
1395
Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
1396
Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
1399
Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
1411
Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
1412
Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
1413
Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
1414
Κατασκευή εσωρούχων
1419
Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
1420
Κατασκευή γούνινων ειδών
1431
Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
1439
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
1511
Κατεργασία και δέψη δέρματος- κατεργασία και βαφή γουναρικών
1512
Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
1520
Κατασκευή υποδημάτων
1712
Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
1721
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
1723
Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
1729
Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
1811
Εκτύπωση εφημερίδων
1812
Αλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
1813
Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
1814
Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
1820
Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
3101
Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα
3102
Κατασκευή επίπλων κουζίνας
3103
Κατασκευή στρωμάτων
3109
Κατασκευή άλλων επίπλων
3212
Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
3213
Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
3220
Κατασκευή μουσικών οργάνων
3230
Κατασκευή αθλητικών ειδών
3240
Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
3313
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
3314
Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
4511
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
4519
Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
4532
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4540
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
4615
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
4616
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
4618
Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από 46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης, 46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, 46.18.11.04 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών, 46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών, 46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων, 46.18.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών, 46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων
4619
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
4622
Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
4624
Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος
4634
Χονδρικό εμπόριο ποτών
4637
Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών
4639
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού
4641
Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
4642
Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων
4643
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
4644
Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού
4645
Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών
4647
Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών
4648
Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
4649
Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
4651
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού
4652
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων
4664
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών
4665
Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
4666
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου
4669
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού
4676
Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων
4690
Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
4719
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και περίπτερα 47.19.10.02
4741
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4742
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4743
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4751
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4752
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4753
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
4754
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4759
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4761
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4762
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
4763
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
4764
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
4765
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
4771
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4772
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
4775
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19
4777
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
4778
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88.
4779
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
4782
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4789
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
4931
Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
4932
Εκμετάλλευση ταξί
4939
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
5010
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
5030
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
5110
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
5222
Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
5224
Διακίνηση φορτίων
5229
Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
5510
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
5520
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
5530
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
5610
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
5621
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
5630
Δραστηριότητες παροχής ποτών
5811
‘Εκδοση βιβλίων
5812
Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
5813
Έκδοση εφημερίδων
5814
Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
5819
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
5911
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5912
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5913
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
5914
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
5920
Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
6010
Ραδιοφωνικές εκπομπές
6020
Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
6391
Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων
6910
Νομικές δραστηριότητες
7021
Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
7211
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
7219
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
7220
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
7311
Διαφημιστικά γραφεία
7312
Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
7320
Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
7410
Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
7420
Φωτογραφικές δραστηριότητες
7430
Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
7490
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
7711
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
7721
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
7722
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
7729
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
7733
Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)
7734
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
7735
Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
7740
Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
7810
Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από 78.10.11.02 Υπηρεσίες εύρεσης ιατρικού προσωπικού
7820
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 78.20.16 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού
7830
Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από 78.30.16 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες
7911
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
7912
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
7990
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
8030
Δραστηριότητες έρευνας
8110
Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
8219
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης
8230
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
8292
Δραστηριότητες συσκευασίας
8299
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
8423
Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες
8510
Προσχολική εκπαίδευση
8520
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
8531
Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8532
Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
8541
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
8542
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
8551
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
8552
Πολιτιστική εκπαίδευση
8553
Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
8559
Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
8560
Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
8623
Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
8810
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
8891
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
9001
Τέχνες του θεάματος
9002
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
9003
Καλλιτεχνική δημιουργία
9004
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
9101
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
9102
Δραστηριότητες μουσείων
9103
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
9104
Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
9200
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
9311
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
9312
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
9313
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
9319
Αλλες αθλητικές δραστηριότητες
9321
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
9329
Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
9512
Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
9521
Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
9522
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
9523
Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
9524
Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
9525
Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
9529
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
9602
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
9604
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
461112
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών
461712
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών
869013
Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
869018
Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
869019
Αλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
46111902
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
46111926
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών
46171124
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ
46171125
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής
47767701
Λιανικό εμπόριο ανθέων
47767703
Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
47767710
Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών
47767711
Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
47767712
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων
52212901
Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)
52212902
Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52212906
Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων
56292002
Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων
56292004
Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56292005
Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
94991601
Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
94991602
Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών
96091902
Υπηρεσίες αχθοφόρων
96091904
Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
96091905
Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96091906
Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96091907
Υπηρεσίες γραφολόγου
96091908
Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96091912
Υπηρεσίες ιερόδουλου
96091914
Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
96091916
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
96091917
Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!