Να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμό 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017) το περιβαλλοντικό τέλος από την

1η Ιανουαρίου 2019 για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών πλέον ΦΠΑ.

Θα πρέπει δηλαδή από 1/1/2019 και μετά αντί για 0,04 λεπτά, να χρεώνεται στους πελάτες σας 0,09 λεπτά του ευρώ.

Θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε εγκαίρως να τροποποιήσετε της ταμειακές μηχανές σας σε περίπτωση που αυτόματα υπολογίζουν το εν λόγω ποσό και φυσικά να αλλάξετε και την σχετική σήμανση στο ταμείο σας.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε χωρίς χρέωση τις παρακάτω σακούλες

• «πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (μη)
• βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς

ή με χρέωση αλλά ως έσοδο για εσάς (όχι ως αποδιδόμενο τέλος)

• πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά (μη), συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος τοιχώματος.

Recommended Posts